Служба за помоћ и подршку жртвама и сведоцима

Јуна месеца .године у Окружном суду у Београду-Већу за ратне злочине почела је са радом Служба за помоћ и подршку сведоцима и жртвама.
Ова служба основана је захваљујући донацији Министарства правде САД, преко Канцеларије сталног правног саветника Амбасаде САД у Београду. Служба је формирана како би пружила помоћ и подршку сведоцима и оштећенима који свој исказ требају да дају пред судом, са циљем да се обезбеде услови за сигурно и безбедно сведочење.Запослени у служби брину се о сведоцима и оштећенима током њиховог боравка у суду, помажу им око организовања превоза и смештаја и стоје им на располагању за давање свих потребних података и информација. Основни подаци о Суду и Служби садржани су у Информатору за оштећене/сведоке-брошури коју је сачинио Окружни суд како би помогао рад Службе. Брошура је преведена на албански језик а у припреми је и превод на енглески језик.

КОНТАКТ: Окружни суд у Београду-Веће за ратне злочине Служба за подршку оштећенима/сведоцима Славица Пековић-канц.011/3082644,моб.064/2473828 Светлана Радосављевић-