АМБАСАДОР КРАЉЕВИНЕ ХОЛАНДИЈЕ У ПОСЕТИ ВЕЋУ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ

Р.Ј.П.М. Ван Дартел, Амбасадор Краљевине Холандије у Србији, посетио је Веће за ратне злочине поводом отварања нове просторије намењене Служби за помоћ и подршку жртвама и сведоцима.
Нова просторија реновирана је и опремљена захваљујући донацији и подршци Амбасаде Краљевине Холандије и Мисији ОЕБС у Србији. Средства у износу од 5.000 ЕВРА употребљена су за реновирање просторије као и за набавку намештаја и техничке опреме. Ово није први пут да Амбасада Холандије и Мисија ОЕБС у Србији помажу рад суда и Већа за ратне злочине. У протехле три године помоћ се превасходно огледала кроз организовање регионалних конференција, стручних саветовања, округлих столова и студијских путовања, техничку и друге видове помоћи и подршке, као и кроз стручне обуке за запослене у Служби за помоћ и подршку жртвама и сведоцима, Служби за односе са јавношћу и Служби правосудне страже. Служба за помоћ и подршку жртвама и сведоцима основана је 2006.године при Већу за ратне злочине захваљујући помоћи Канцеларије Сталног правног саветника Амбасаде САД у Београду. Постојање Службе је веома значајно у раду Већа за ратне злочине с обзиром да је учешће сведока у судким поступцима који се воде у овом одељењу од пресудне важности за ток и успешност судског поступка, као и за непристрасан и правичан рад суда.