Подујево

Оптужницом Окружног јавног тужилаштва у Београду Кт бр. 1273/02 од 13.2.2004. године окривљеном Цвјетан Саши стављено је на терет извршење кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва из чл. 142 став 1 КЗСРЈ и кривичног дела неовлашћено држање ватреног оружја и муниције из чл. 33 став 1 Закона о оружју и муницији РС. Пред већем којим је председавала судија Биљана Синановић одржано је шест главних претреса. Пресудом од 17.3.2004. године, оптужени Цвјетан Саша осуђен је на јединствену казну затвора у трајању од 20 година. Жалбени поступак је у току. Решењем Врховног суда КЖ И бр. 1687/04 уважене су жалбе окривљеног Цвјетан Саше и његових бранилаца и укинута је пресуда Окружног суда у Београду К бр 792/02.Предмет је враћен истом суду на поновно суђење.Прецизираном оптужницом од 09.06.2005. године, заменик јавног тужиоца одустао је од даљег кривичног гоњења окривљеног Цвјетан Саше због извршења кривичног дела неовлашћено држање ватреног оружја и муниције из чл.33 став 1 ЗООМ,обзиром да је наступила апсолутна застарелост кривичног гоњења.По завршетку главног претреса,дана 17.06.2005.,кривично веће изрекло је пресуду окривљеном Цвјетан Саши,који је оглашен кривим за извршење кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва, за које му је изречена казна затвора у трајању од 20 година

ВУЈИЧИЋ ДАРКО И ОСТАЛИ

Оптужницом Специјалног тужилаштва од 15.11.2006. године окривљенима је стављено на терет извршење више кривичних дела: удруживање ради вршења кривичних дела из чл. 254 ст. 2 у вези ст. 1 ОКЗ, прављења, набављања или отуђивање средстава за фалсификовања из чл. 170 ст. 2 ОКЗ.
Одељење: Посебно одељење

Окривљени: 1. Дарко Вујичић
2. Мирослав Михајловски
3. Гојко Павловић
4. Златко Сертић
5. Александар Кујовић
6. Јован Станимиров
7. Хуба Боснаи
8. Стојан Краљ
9. Милорад Сладојевић
10. Спасоје Дурлић
11. Светислав Миленковић
12. Војислав Серафимовић
Председавајући судија: Биљана Синановић

Стање судског процеса: Окончан првостепени поступак

Место одржавања суђења: Устаничка 29

Пресудом окружног суда у Београду од 23.11.2006. године оптужени су оглашени кривим и осуђени на јединствене казне затвора и то: окривљени Вујичић Дарко на 4 (четири) године, окривљени Михајловски Мирослав на 4 (четири) године и 3 (три) месеца, окривљени Павловић Гојко и Сертић Златко на по 2 (две) године и 6 (шест) месеци, окривљени Кујовић Александар на 2 (две) године, окривљени Станимиров Јован на 1 (једну) годину и 10 (дест) месеци, док су окривљени Хубу Боснаи, Краљ Стојан, Дурлић Спасоје, Миленковић Светислав и Серафимовић Војислав на по 4 (четири) месеца а окривљени Сладојевић Милорад на 1 (једну) годину.