ТЕШКО УБИСТВО – ВАСИЉЕВИЋ РАДОСЛАВ “ШУМАР

You can play slots games at slotsguide.ca to pass time while you are in the court room. You stand the chance of winning tons of cash prizes.
По завршетку главног претреса Окружни суд у Београду донео је пресуду којом се оптужени Васиљевић Радослав по надимку “Шумар” оглашава кривим за кривично дело тешко убиство из чл. 114 тач. 5 КЗ.
Оптужени је дана\. године из користољубља са умишљајем лишио живота Бјеловитић Росенберг Милицу, а на тај начин што је по њиховом претходном договору дошао до њене куће ударио је више пута чврстим дугуљастим предметом у пределу главе и руку, услед чега је код оштећене још истог дана наступила смрт, а затим је одузео више предмета, од којих су између осталог била два пиштоља. Применом чланова 45, 54 и 63 КЗ као и члана 356 ЗКП суд је оптуженом изрекао казну затвора у трајању од 14 (четрнаест) година у коју му се урачунава време проведено у притвору од 17.3.2004. године. Према оптуженом се на основу члана 79 ст. 1 тач. 7 изриче мера безбедности одузимања предмета прибављених извршењем кривичног дела. Оптужени се обавезује да суду на име трошкова кривичног поступка плати износ од 365.939,90 динара као и на име паушала износ од 5.000,00 динара у року од 15 (петнаест) дана по правноснажности пресуде, под претњом извршења. Врховни суд Србије донео је пресуду којом се као неосноване одбијају жалбе Окружног јавног тужиоца у Београду, оптуженог и његовог браниоца, а пресуда Окружног суда у Београду од 28.9.2006. године потврђује.