РЕГИОНАЛНА САРАДЊА – ПОСЕТА ВЕЋУ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ

редставници правосудних институција Вуковара посетили су Окружни суд у Београду, Веће за ратне злочине.
Посета је организована у сарадњи са Клубом судаца Вуковара. Током једнодневне посете судијама, тужиоцима и адвокатима из Вуковара представљен је рад Већа за ратне злочине, разговарано је о постигнутим резултатима, проблемима са којима се судије сусрећу у свакодневном раду те потреби да се регионална сарадња настави и унапреди. Делегацију од 30 судија, тужилаца и адвоката из Вуковара предводио је председник суда и председник Клуба судаца, господин Анте Зељко. Са колегама из Хрватске разговарали су судија Синиша Важић, председник суда и Већа за ратне злочине као и судије овога одељења Татјана Вуковић, Оливера Анђелковић и Веско Крстајић.

Заједничке службе

Правосудна стража
Правосудна стража је наоружана и униформисана служба која се стара о сигурности људи и имовине, реду и миру, и несметаном сровођењу службених радњи у Палати правде у Београду, односно Окружног суда у Београду.

Правосудни стражар овлашћен је да утврди идентитет и разлоге доласка лица у згради правосудног органа; по потреби претреса лице и ствари и забрани улазак у зграду са оружјем, опасним оруђем, под дејством алкохола или других омамљивих средстава; удаљи из зграде лице које ремети ред и мир и да другим радњама штити лица и имовину.

Правосудни стражар је овлашћен да употреби физичку силу и гумену палицу, а ватрено оружје – само ако друкчије не може да заштити људски живот или одбије напад на зграду правосудног орагана.

На захтев старешине правосудног органа, председника Окружног суда у Београду, орган унутрашњих послова пружа помоћ правосудној стражи. Такође се од Министарства унутрашњих послова може захтевати да се судији, судији поротнику и њиховим породицама или имовини пружи посебна заштита.

Остале службе
Поред тога заједничке службе представљају и техничка, хигијенска и возачка служба.