Подујево

Оптужницом Окружног јавног тужилаштва у Београду Кт бр. 1273/02 од 13.2.2004. године окривљеном Цвјетан Саши стављено је на терет извршење кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва из чл. 142 став 1 КЗСРЈ и кривичног дела неовлашћено држање ватреног оружја и муниције из чл. 33 став 1 Закона о оружју и муницији РС. Пред већем којим је председавала судија Биљана Синановић одржано је шест главних претреса. Пресудом од 17.3.2004. године, оптужени Цвјетан Саша осуђен је на јединствену казну затвора у трајању од 20 година. Жалбени поступак је у току. Решењем Врховног суда КЖ И бр. 1687/04 уважене су жалбе окривљеног Цвјетан Саше и његових бранилаца и укинута је пресуда Окружног суда у Београду К бр 792/02.Предмет је враћен истом суду на поновно суђење.Прецизираном оптужницом од 09.06.2005. године, заменик јавног тужиоца одустао је од даљег кривичног гоњења окривљеног Цвјетан Саше због извршења кривичног дела неовлашћено држање ватреног оружја и муниције из чл.33 став 1 ЗООМ,обзиром да је наступила апсолутна застарелост кривичног гоњења.По завршетку главног претреса,дана 17.06.2005.,кривично веће изрекло је пресуду окривљеном Цвјетан Саши,који је оглашен кривим за извршење кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва, за које му је изречена казна затвора у трајању од 20 година