Грујић Бранко и Поповић Бранко (Зворник 2)

Оптужницом Тужилаштва за ратне злочине од 22.10.2008.године окривљенима је стављена на терет извршење кривичног дела ратни злочини против цивилног становништва из чл.142 ст.1 КЗ СРЈ. Решење суда од 20.11.2008. године кривични поступак против Бранка Грујића и Бранка Поповића у предмету по оптужници Тужилаштва за ратне злочине од 22.10.2008. спојен је предмет који се води против истих оптужених попрецизној оптужници од 6.3.2008.године.
Одељење: Веће за ратне злочине

Окривљени: Бранко Грујић
Бранко Поповић
Председавајући судија: Татјана Вуковић

Чланови судског већа: Оливера Анђелковић
Стање судског процеса: Главни претрес

Почетак главног претреса: 10.11.2008. 14:25

Место одржавања суђења: Устаничка 29