ВУЈИЧИЋ ДАРКО И ОСТАЛИ

Оптужницом Специјалног тужилаштва од 15.11.2006. године окривљенима је стављено на терет извршење више кривичних дела: удруживање ради вршења кривичних дела из чл. 254 ст. 2 у вези ст. 1 ОКЗ, прављења, набављања или отуђивање средстава за фалсификовања из чл. 170 ст. 2 ОКЗ.
Одељење: Посебно одељење

Окривљени: 1. Дарко Вујичић
2. Мирослав Михајловски
3. Гојко Павловић
4. Златко Сертић
5. Александар Кујовић
6. Јован Станимиров
7. Хуба Боснаи
8. Стојан Краљ
9. Милорад Сладојевић
10. Спасоје Дурлић
11. Светислав Миленковић
12. Војислав Серафимовић
Председавајући судија: Биљана Синановић

Стање судског процеса: Окончан првостепени поступак

Место одржавања суђења: Устаничка 29

Пресудом окружног суда у Београду од 23.11.2006. године оптужени су оглашени кривим и осуђени на јединствене казне затвора и то: окривљени Вујичић Дарко на 4 (четири) године, окривљени Михајловски Мирослав на 4 (четири) године и 3 (три) месеца, окривљени Павловић Гојко и Сертић Златко на по 2 (две) године и 6 (шест) месеци, окривљени Кујовић Александар на 2 (две) године, окривљени Станимиров Јован на 1 (једну) годину и 10 (дест) месеци, док су окривљени Хубу Боснаи, Краљ Стојан, Дурлић Спасоје, Миленковић Светислав и Серафимовић Војислав на по 4 (четири) месеца а окривљени Сладојевић Милорад на 1 (једну) годину.